Antirustbehandling

Antirustbehandling på nye og brukte bilar! Fleire typar behandling ,alt frå skvettbehandling til komplett, med demontering av plastskjermer,deksel osv.

Eit komplett behandlingsprogram med Mercasol og etterbehandling kvart 4 år, gjer at du får ein bil utan Rustproblem.

Behandlinga MÅ starte frå Bilen er ny, for best resultat. Det er og viktig på nye bilar ALLE BILMERKER, komponenter under bilen på nye bilar er ikkje behandla i heile teke,støtdemparbein,berearmar,ramme,fester, bensinrøyrer,bensintankar,forstilling,bakstilling,osv. det er utruleg i 2015! Me ser no at lakk berre flassar av på sveisepunkt i karroseriet innerskjermar og rammevangar bak under bilen ,uansett kva bilseljar skulle finne på å seie er antirustbehandling svært viktigt.

Ta kontakt med oss for uforpliktande Rustkontroll.

Medlem Norsk Antirustforening

NorskAntirustLogoWEB.gif
I 2012 ER CA 70% av alle bilar som var inne til antirust behandling rustskada. Rustskadane aukar sterkt på nyare bilar som er 2 - 5 år gamle.

Difor er det viktigaste å starte behandlinga frå bilen er NY. Då sikrar du deg ein rustfri bil med god sals - og bruksverdi.